Detection of west nile virus in a common whitethroat (curruca communis) and culex mosquitoes in the Netherlands, 2020

Reina S. Sikkema* (Co-auteur), Maarten Schrama, Tijs Van Den Berg, Jolien Morren, Emmanuelle Munger, Louie Krol, Jordy G. Van DerBeek, Rody Blom, Irina Chestakova, Anne Van Der Linden, Marjan Boter, Tjomme Van Mastrigt, Richard Molenkamp, Constantianus J.M. Koenraadt, Judith M.A. Van Den Brand, Bas B.Oude Munnink, Marion P.G. Koopmans, Henk Van Der Jeugd

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Downloads (Pure)

Samenvatting

On 22 August, a common whitethroat in the Netherlands tested positive for West Nile virus lineage 2. The same bird had tested negative in spring. Subsequent testing of Culex mosquitoes collected in August and early September in the same location generated two of 44 positive mosquito pools, providing first evidence for enzootic transmission in the Netherlands. Sequences generated from the positive mosquito pools clustered with sequences that originate from Germany, Austria and the Czech Republic.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-6
Aantal pagina's6
TijdschriftEurosurveillance
Volume25
Nummer van het tijdschrift40
DOI's
StatusGepubliceerd - 08 okt. 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detection of west nile virus in a common whitethroat (curruca communis) and culex mosquitoes in the Netherlands, 2020'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit