Determinants And Impacts Of Human Mobility Dynamics In The Western Highlands Of Cameroon

C. M. Tankou, H.H. de Iongh, G Persoon, ME de Bruijn, G.R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Dairy Journal
Volume3
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit