Determinants of cultural assimilation in the second generation: A longitudinal analysis of values about marriage and sexuality among Turkish and Moroccan migrants

M. Kalmijn, G. Kraaykamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

215 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determinants of cultural assimilation in the second generation: A longitudinal analysis of values about marriage and sexuality among Turkish and Moroccan migrants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences