Determinants of disease and disability in the elderly: the Rotterdam elderly study

A. Hofman, D.E. Grobbee, P.T.V.M. de Jong, F.A. van den Ouweland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

216 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)403-422
TijdschriftEuropean Journal of Epidemiology
Volume7
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit