Determinants of the Efficacy of Natural Selection on Coding and Noncoding Variability in Two Passerine Species

Pádraic Corcoran, Toni I. Gossmann, Henry J. Barton, , Jon Slate, Kai Zeng (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
374 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determinants of the Efficacy of Natural Selection on Coding and Noncoding Variability in Two Passerine Species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology