Determination of ammonia in sea water with an ion-selective electrode

A.G.A. Merks

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)371-375
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit