Determination of Cd, Cu, Pb, and Zn in small marine insect larvae with a microdigestion method

J. Nieuwenhuize, C.H. Poley-Vos, A. Goud, M.A. Hemminga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)204-206
  TijdschriftAtomic Spectroscopy
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit