Determination of Total Sulfur in Fresh Water Sediments by Ion Chromatography

C.A. Hordijk, J.J.M. Van Engelen, F.A. Jonker, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)853-859
  TijdschriftWater Research
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit