Determining long-range chromatin interactions for selected genomic sites using 4C-seq technology: From fixation to computation

E. Splinter, E. de Wit, H.J. van de Werken, P. Klous, W. de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

165 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determining long-range chromatin interactions for selected genomic sites using 4C-seq technology: From fixation to computation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds