Determining the ecosystem services of deep man-made lakes

L. Seelen, M. Lurling, E. van Donk, Lisette de Senerpont Domis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

32 Downloads (Pure)

Samenvatting

Overview poster PhD project: to quantify the ecosystem services of deep man-made lakes: citizens, managers and scientists working together for optimal management.
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 10 feb 2015

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Determining the ecosystem services of deep man-made lakes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit