Determining the Relative Number of Prochlorophytes in Lake Phytoplankton Using Epifluorescence Microscopy

L. Van Liere, L. Breebaart, Y.J. Dullemont

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)391-394
  TijdschriftBritish Phycological Journal
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit