Developing fungal heterologous expression platforms to explore and improve the production of natural products from fungal biodiversity

Xiangfeng Meng, Yu Fang, Mingyang Ding, Yanyu Zhang, Kaili Jia, Zhongye Li, Jérôme Collemare*, Weifeng Liu

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Developing fungal heterologous expression platforms to explore and improve the production of natural products from fungal biodiversity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds