Developing multi-layered data and collection information networks: the origin and history of the collections of the Meertens Instituut.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 24 mrt 2021

Citeer dit