Developing multilingual automatic speech and speaker recognition for the disclosure of a large Frisian/Dutch radio archive

Jelske Dijkstra, H. Van de Velde, E. Yilmaz, F. Kampstra, J. Algra, H. van den Heuvel, D. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 13 nov. 2017

Citeer dit