Development and characterisation of microsatellite markers for Liporrhopalum tentacularis Grandi, the pollinator fig wasp of Ficus montana Blume

M. Zavodna, P. Arens, B. Vosman, P.J. Van Dijk, J.M.M. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  15 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Microsatellite markers for the pollinator fig wasp Liporrhopalum tentacularis were developed using genomic libraries enriched for di-, tri- and tetranucleotide repeats. A subset of 31 positive clones was sequenced and primers were designed. Eleven primer pairs produced polymorphic amplification products in L. tentacularis. Eight markers gave unambiguously scorable patterns and were further characterized on 29 individuals collected from different fruits of the dioecious host fig Ficus montana in Indonesia. Three to 19 alleles per locus were detected in this set of samples. The observed heterozygosity ranged between 0.10 and 0.55.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)569-571
  TijdschriftMolecular Ecology Notes
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Development and characterisation of microsatellite markers for Liporrhopalum tentacularis Grandi, the pollinator fig wasp of Ficus montana Blume'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit