Development and characterization of microsatellite markers for two dioecious Ficus species

M. Zavodna, P. Arens, P.J. van Dijk, B. Vosman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  36 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Microsatellite markers for Ficus montana and Ficus septica were developed using genomic libraries enriched for di-, tri- and tetranucleotide repeats. The subsets of five and three best scorable primer pairs were characterized on 24 F. montana and 36 F. septica individuals, respectively. For F. montana, loci showed five to 14 alleles per locus and expected heterozygosities ranged between 0.23 and 0.87. For F. septica, loci showed three to five alleles per locus and expected heterozygosities ranged between 0.36 and 0.49. Four primer pairs (two from each subset) cross-amplified in the other species, indicating transportability of the markers within the genus Ficus. [KEYWORDS: dispersal ; Ficus montana ; Ficus septica ; mutualism ; pollinating fig wasps ; simple sequence repeat (SSR)]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)355-357
  TijdschriftMolecular Ecology Notes
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Development and characterization of microsatellite markers for two dioecious Ficus species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit