Development and evaluation of a multiplex qPCR assay for rapid diagnostics of emerging sporotrichosis

Paula Portella Della Terra, Fernanda Fidelis Gonsales, Jamile Ambrósio de Carvalho, Ferry Hagen, Rui Kano, Alexandro Bonifaz, Zoilo Pires de Camargo, Anderson Messias Rodrigues

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development and evaluation of a multiplex qPCR assay for rapid diagnostics of emerging sporotrichosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences