Development and host utilization in Hyposoter ebeninus (Hymenoptera: Ichneumonidae), a solitary endoparasitoid of Pieris rapae and P. brassicae caterpillars (Lepidoptera: Pieridae)

J.A. Harvey, E.H. Poelman, R. Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development and host utilization in Hyposoter ebeninus (Hymenoptera: Ichneumonidae), a solitary endoparasitoid of Pieris rapae and P. brassicae caterpillars (Lepidoptera: Pieridae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology