Development and migration of the C. elegans Q neuroblasts and their descendants

Teije C Middelkoop, Hendrik C Korswagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development and migration of the C. elegans Q neuroblasts and their descendants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences