Development of a Multiplex qPCR Assay for Fast Detection and Differentiation of Paracoccidioidomycosis Agents

Breno Gonçalves Pinheiro, Ana Paula Pôssa, Giannina Ricci, Angela Satie Nishikaku, Ferry Hagen, Rosane Christine Hahn, Zoilo Pires de Camargo, Anderson Messias Rodrigues

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftJournal of Fungi
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 mrt. 2023

Citeer dit