Development of a negative plant-soil feedback in the expansion zone of the clonal grass Ammophila arenaria following root formation and nematode colonisation

C.D. Van der Stoel, W.H. Van der Putten, H. Duyts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  81 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)978-988
  TijdschriftJournal of Ecology
  Volume90
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit