Development of a solitary koinobiont hyperparasitoid in different instars of its primary and secondary hosts

Jeffrey A. Harvey, Minghui Fei, Mark Lammers, Martine Kos, Feng Zhu, Robin Heinen, Erik H. Poelman, Rieta Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)

Zoekresultaten