Development of an insect herbivore and its pupal parasitoid reflect differences in direct plant defense

J.A. Harvey, R. Gols, R. Wagenaar, T.M. Bezemer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of an insect herbivore and its pupal parasitoid reflect differences in direct plant defense'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Chemical Compounds