Development of fungal identification tools and evaluation of microbiological and clinical profiles of Candida species from Iran

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Boekhout, Teun, Promotor
Datum van toekenning09 dec. 2019
StatusGepubliceerd - 09 dec. 2019

Citeer dit