Development of hyperparasitoid wasp Lysibia nana (Hymenoptera: Ichneumonidae) in a multitrophic framework

J.A. Harvey, L.M.A. Witjes, R. Wagenaar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of hyperparasitoid wasp Lysibia nana (Hymenoptera: Ichneumonidae) in a multitrophic framework'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences