Development of microRNA therapeutics is coming of age

Eva van Rooij, Sakari Kauppinen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

517 Citaten (Scopus)

Samenvatting

MicroRNAs (miRNAs) play key regulatory roles in diverse biological processes and are frequently dysregulated in human diseases. Thus, miRNAs have emerged as a class of promising targets for therapeutic intervention. Here, we describe the current strategies for therapeutic modulation of miRNAs and provide an update on the development of miRNA-based therapeutics for the treatment of cancer, cardiovascular disease and hepatitis C virus (HCV) infection.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)851-64
Aantal pagina's14
TijdschriftEMBO Molecular Medicine
Volume6
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of microRNA therapeutics is coming of age'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit