Development of polymorphic microsatellite and single nucleotide polymorphism markers for Cercospora beticola (Mycosphaerellaceae)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)890-892
  TijdschriftMolecular Ecology Notes
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - sep. 2007

  Citeer dit