Development of polymorphic microsatellite markers for the Eucalyptus leaf pathogen Mycosphaerella nubilosa.

G.C. Hunter, M.N. Cortinas, B.D. Wingfield, P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)900-903
  TijdschriftMolecular Ecology Notes
  Volume6
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit