Development of simple sequence repeat markers for Botryosphaeria spp. with Fusicoccum anamorphs

[No Value] B. Slippers, [No Value] T. Burgess, [No Value] B. D. Wingfield, P.W. Crous, [No Value] T.A. Coutinho, [No Value] M. J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  37 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)675-677
  TijdschriftMolecular Ecology Notes
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit