Development of SSR markers for Botryosphaeria spp. with Fusicoccum anamorphs

B. Slippers, T. Burgess, B.D. Wingfield, P.W. Crous, T.A. Coutinho, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  37 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)675-677
  TijdschriftMolecular Ecology Notes
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit