Development of taxon-specific sequence characterized amplified region (SCAR) markers based on actin sequences and DNA amplification fingerprinting (DAF): a case study in the Phoma exigua species complex

M.M. Aveskamp, J.H.C. Woudenberg, J. de Gruyter, E. Turco, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  49 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of taxon-specific sequence characterized amplified region (SCAR) markers based on actin sequences and DNA amplification fingerprinting (DAF): a case study in the Phoma exigua species complex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology