Development of the herbivore Pieris rapae and its endoparasitoid Cotesia rubecula on crucifers of field edges

J.A. Harvey, R. Wagenaar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of the herbivore Pieris rapae and its endoparasitoid Cotesia rubecula on crucifers of field edges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences