Development of two related endoparasitoids in larvae of the diamondback moth, Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)

Mima Malčická, Jeffrey A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of two related endoparasitoids in larvae of the diamondback moth, Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology