Development time and growth rate of the marine calanoid copepod Temora longicornis as related to food conditions in the Oosterschelde estuary (Southern North Sea)

C. Bakker, P. Van Rijswijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)125-141
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit