Developmental stage-specific contribution of LGR5(+) cells to basal and luminal epithelial lineages in the postnatal mammary gland

K.E. de Visser, M. Ciampricotti, E.M. Michalak, D.W. Tan, E.N. Speksnijder, C.S. Hau, H. Clevers, N. Barker, J. Jonkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

125 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Developmental stage-specific contribution of LGR5(+) cells to basal and luminal epithelial lineages in the postnatal mammary gland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences