Developments and opportunities in fungal strain engineering for the production of novel enzymes and enzyme cocktails for plant biomass degradation

Roland S. Kun, Ana Carolina S. Gomes, Kristiina S. Hilden, Sonia Salazar Cerezo, Miia R. Makela, Ronald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftBIOTECHNOLOGY ADVANCES
Volume37
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov 2019

Citeer dit