Developments in bilingual Frisian-Dutch education in Friesland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-103
Aantal pagina's16
TijdschriftAILA Review
Volume21
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit