Deviating flora of tinea capitis in Western China suggests slow migration rates in dermatophytes.

S. Deng, G.S. Bulmer, R.C. Summerbell, G.S. de Hoog, Y. de Hui, Y. Gräser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  34 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)421-427
  TijdschriftMedical Mycology
  Volume46
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit