Devoicing of /v/ in Dutch. Linking perception and production.

A.C.H. Pinget, R Kager, Hans Van de Velde

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 28 mei 2014

    Citeer dit