Devotie van het gewone volk of de hele samenleving? [Recensie van: Anneke B. Mulder-Bakker en Rolf H. Bremmer Jr (red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen 1200-1580 (Zutphen: Walburg Pers 2021) ISBN 9789462496552]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftContactgroep Signum
StatusGepubliceerd - 14 mrt. 2022

Citeer dit