DH2013: tussen professionaliseren en pionieren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2
TijdschriftE-data & Research
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit