Diabetes management in the face of adversity: Experiences of asylum-seekers in Belgian reception centres

W.M.J. Van Hemelrijck, H. Vandenheede, S.A. Cunningham

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummere14742
TijdschriftDiabetic Medicine
Volume39
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum13 nov. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 apr. 2022

Citeer dit