Diabetes management in the face of adversity: Experiences of asylum-seekers in Belgian reception centres

W.M.J. Van Hemelrijck, H. Vandenheede, S.A. Cunningham

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummere14742
TijdschriftDiabetic Medicine
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 13 nov 2021

Citeer dit