Diabetes Risk Gene and Wnt Effector Tcf7l2/TCF4 Controls Hepatic Response to Perinatal and Adult Metabolic Demand

S.F. Boj, J.H. van Es, M. Huch, V.S. Li, A. Jose, P. Hatzis, M. Mokry, A. Haegebarth, M. van den Born, P. Chambon, P. Voshol, Y. Dor, E. Cuppen, C. Fillat, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diabetes Risk Gene and Wnt Effector Tcf7l2/TCF4 Controls Hepatic Response to Perinatal and Adult Metabolic Demand'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences