Diagnostic tools to identify black aspergilli

R. A. Samson, P. Noonim, M. Meijer, J. Houbraken, J. C. Frisvad, J. Varga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  279 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)129-145
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift59
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit