Dialect Corpora Taken Further: The DynaSAND corpus and its application in newer tools

J.P. Kunst, F. Wesseling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
122 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation
Pagina's759-767
Aantal pagina's915
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit