Dialect op een eiland. Taalbehoud versus taalverlies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

127 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-38
TijdschriftTaal & Tongval
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit