Dialect speaking working class women in the media: ISSN 1890-9639 / ISBN 978-82-91398-12-9

Karine Stjernholm, L. Cornips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dialect speaking working class women in the media: ISSN 1890-9639 / ISBN 978-82-91398-12-9'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences