Dialectgrenzen, taalgrenzen en staatsgrenzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-25
TijdschriftTaal & Tongval
Volume57
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit