Dialects in contact: Changes in Transitional Zones

B.J.H. Hermans (Gastredacteur), Anne Breitbarth (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftTaal & Tongval
Volume66
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit