Diaporthe: a genus of endophytic, saprobic and plant pathogenic fungi

R.R. Gomes, C. Glienke, S.I.R. Videira, L. Lombard, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  530 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-41
  TijdschriftPersoonia
  Volume31
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit